Bardzo się opuściłam w fotografowaniu. Weekend był bardzo burzliwy. Dzisiaj dopiero troszkę czasu.
Biedna Adunia cały czas dydana.Niagara największy dydacz, a później Orfeusz :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz